Aplikim jashte vendit


Te gjithe studentet qe duan te shkojne jashte shtetit dhe ju duhet njohja e diplomes ose vertetime te ndryshme te marra ne Universitetin Aldent , te paraqiten ne sekretari per te marre me shume informacion rreth ketij procesi.
Ju faleminderit.