Datat e Provimeve Stomatologji


KALENDARI I PROVIMEVE

Programi i studimit:  STOMATOLOGJI

Vitiakademik 2014-2015, Sesioni i  Dhjetorit

LENDA DATA ORA
Mjekesi Ligjore dhe Etike Deontologji 07.12.2015 13.00
Fizike 07.12.2015 13.30
Informatike 2 07.12.2015 13.30
Informatike 1 07.12.2015 13.30
Dentistri Preventive 1 07.12.2015 13.00
Dentistri Preventive 2 07.12.2015 13.00
Pedodonti 07.12.2015 13.00
Farmakologji 09.12.2015 11.00
Sociologji 09.12.2015 12.00
Anglisht 2 10.12.2015 12.30
Anglisht 1 10.12.2015 12.30
Kirurgji Orale 1 10.12.2015 13.00
Kirurgji Orale 2 10.12.2015 13.00
Anatomi Normale 10.12.2015 12.00
Fiziologji 10.12.2015 12.00
Protetike Paraklinike 11.12.2015 12.30
Njohuri Materiale dentare 11.12.2015 13.30
Morfologji Dentare 11.12.2015 13.30
Protetike Fikse 11.12.2015 13.30
Semundje Infektive 11.12.2015 13.30
Biologji 14.12.2015 13.30
Ortodonti 1 14.12.2015 12.30
Ortodonti 2 14.12.2015 12.30
Pediatri 14.12.2015 13.30
Imunologji, Alergologji 14.12.2015 13.30
Biostatistike 14.12.2015 13.00
Histologji 14.12.2015 13.30
Paradontologji 15.12.2015 13.00
Dentistri Restorative 15.12.2015 13.30
Dentistri Paraklinike 15.12.2015 13.30
Kimi inorganike 15.12.2015 12.00
Kimi organike 15.12.2015 12.00
Anesteziologji 15.12.2015 13.00
Radiologji 16.09.2015 13.00
Proteze  Totale 1 16.09.2015 13.00
ORL -Okulistike 16.12.2015 13.30
Dermatologji 16.12.2015 13.30
Anatomi Patologjike 17.12.2015 11.30
Endodonti 1 17.12.2015 13.30
Biokimi 17.12.2015 12.00
Fizpatologji 18.12.2015 11.00
Mikrobiologji 18.12.2015 12.30
Kirurgji  e Pergjithshme 18.12.2015 12.30
Implantologji 18.12.2015 13.30
Mbrojtje Diplome 18.12.2015 12.00