Stomatologji


Studentet e deges Stomatologji gjate oreve mesimore dhe praktikave prane sallave laboratorike ne UAL.