Zona e Maturantit!

 

 

Te dashur Maturante!

Se shpejti do shpallen listat me renditjen e pikeve te aplikuesve per deget e Universitetit ALDENT.

Dokumentat qe duhen per regjistrim jane :
1 - Diploma e shkolles se mesme + lista e notave (fotokopje te noterizuara)
2 - Fotokopje e kartes se identitetit
3 - Fotografi personale (4 cope)

* nuk ka pagese ne momentin e regjistrimit *

Per cdo sqarim na kontaktoni ne inbox ose ne tel.

 • Aplikimi per ne raundin e Dyte  15-22 Shtator 2017 (KUJDES, Studentet qe nuk kane plotesuar A1Z duhet ta plotesojne domosdoshmerisht)
 • Regjistrimi i studenteve te shpallur fitues ne raundin e dyte, 1-14Tetor 2017

Ju urojme shume suksese!

   Për  informacion më të detajuar  për procesin e regjistrimeve lexoni udhëzimin përkates të Ministrisë së Arsimit , Lexo këtu>>

Dokumentacion per Studentet Shqiptar

Pas aplikimit te maturantit  dhe shpallja e listave te kandidateve fitues , maturanti duhet te paraqesi brenda afateve te caktuara dokumentat e meposhteme :

 • Diploma e shkolles se mesme (origjinale ose fotokopje e noterizuar)
 • Lista e notave
 • Dokument identifikimi (karte identiteti, pashaporte, çertifikatë e gjendjes civile me fotografi ).
 • 4 fotografi 

Dokumentacioni per Studentet e Huaj qofte ata edhe nga trevat Shqiptare.

Per kandidatet per studente qe kane perfunduar shkollen e mesme  ne trojet shqipetare, duhet te kene :

 1. Diplome

        2. Certifikatat me nota per cdo vit te shkolles se mesme

        3. Certifikaten e matures shteterore (me piket e fituara ne provimet e matures). 

 • Keto dokumenta noterizohen dhe dergohen prane Ministrise se Arsimit per Njohje. Lexo më shumë>>

Dokumentacion per Studentet e Transferuar!

Studentët që duan të transferohen  në Universitetin Aldent duhet të paraqesin pranë sekretarisë mësimore dokumentacionin e nevojshëm:

 1. Karta e studentit ose çdo dokument tjetër ku të vërtetohet që ka statusin e studentit në universitetin nga vjen
 2. Vërtetim Ç'regjistrimi  në lidhje me programin e studimit dhe kursin ku ka qenë i regjistruar
 3. Listën e notave nga universiteti qe vjen
 4. Planin mësimor dhe programet e lëndëve që ka shlyer
 5. Vërtetim për pikët e fituara në maturën shtetërore.
 6. Dokument identifikimi (karte identiteti,pashaporte, çertifikatë e gjendjes civile me fotografi ).

Bazuar në Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, kriteret e pranimit të studentëve  për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë si dhe të programeve të integruara të ciklit të dytë për vitin akademik 2016-2017 në Universitetin “Aldent”, jane:

1-Në përllogaritjen e pikëve përqindja e notës mesatare të shkollës së mesme për  të gjitha vitet, përfshirë edhe provimet e Maturës Shtetërore të jetë në masën 60 % , ndërsa përqindja e notës mesatare të gruplëndëve (për të gjitha vitet ku shtrihen lëndët), të përzgjedhura nga fakultetet për çdo program studimi, të jetë në masën 40% (sipas tabelës bashkëngjitur);

2- Për ndjekjen e programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë për vitin akademik

2016-2017, sipas përcaktimeve të Udhëzimit  nr. 52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë , në institucionet e arsimit të lartë” të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, dokumenti i njohjes së një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit Evropian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht të jetë ndëmjet nivelit B1 dhe nivelit C1;

3-Për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë si dhe të programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2016-2017  nota mesatare e pranimit do t’i referohet Vendimit të Këshillit të Ministrave;

4-Ju bëjmë me dije se programi i studimit “Teknikë Laboratori Mjekësor” është në proçes liçensimi dhe janë hartuar kriteret e pranimit të studentëve për vitin akademik 2016-2017 që do zbatohen  nëse ky program studimi do të liçensohet.   Lexo më shumë>>

Facilitet per Studentet ne Universitetin “Aldent” 

 • Nese paguajne branda 3 muajve te fillimit te vitit akademik perfitojne 10% ulje nga pagesa e shkolles.
 • Nese jane 2 persona nga nje familje (moter, vella, etj) perfitojne 20 % ulje nga pagesa e shkolles.
 • Sherbimet administrative ne sekretari (vertetime studenti, vertetime notash, etj)ne departamente (programe studimi dhe plane mesimore, vertetime frekuentimi) ofrohen pa asnje pagese shtese, per cdo student, aktual, te diplomuar apo te larguar nga Universiteti Aldent.
 • Studenti nuk kryen asnje pagese shtese per provimet e mbartura, edhe nese keto I perserit me shume se 2 here.
 • Studenti nuk paguan perseri vitin akademik nese ka ngelur per arsye te mosplotesimit te krediteve per te kaluar ne vitin pasardhes.
 • Nuk kryhet asnje pagese persa I perket mbrojtjes se diplomes dhe kartonit te diplomes.
 • Transporti per ne Kampusin e Kasharit ofrohet nga universiteti pa asnje kosto shtese.
 • Mbremjet e fundvitit, mbremjet  e diplomimit finacohen nga Universiteti.

Senati Akademik ka miratuar pagesat e studentëve që do të aplikohen nga  Universiteti “Aldent” për çdo program studimi... Lexo më shumë>>

Informimi i Maturantëve

Synimi i informimit është t’i ofrojë nxënësve objektiva dhe të dhëna faktike në raport me Universitetin Aldent.

 1. Procesi iniciohet aktualisht nga MAS (në vitet e mëparshme ka qenë iniciativë e vetë universitetit) ku përcaktohen:a) periudha e informimit b)përfaqësuesitIAL-së c) Bashkëpunimi me institucionet e arsimit para universitar me qëllim përputhjen e periudhës së vizitës.
 2. UAL nxjerr urdhrin përkatës ku detajohen datat, përbërja e grupeve të punës,qytetet dhe shkollat ku do të kryhet informimi. Lexo më shumë>>

 

Njoftimet e fundit

 


Në Universitetin “Aldent”  mund të studiosh në njërën nga degët…!

Misioni i Universitetit “Aldent” eshte te pergatise stomatologe me formim te spikatur teoriko – praktik,
te afte qe te perballojne kerkesat gjithmone ne rritje te sistemit tone mjekesor ne pergjithesi dhe atij
stomatologjik ne veçanti.  Lexo me shume>>

Misioni i Universitetit “Aldent” eshte te pergatise farmaciste te larte me formim te spikatur teoriko – praktik, te afte qe te perballojne kerkesat gjithmone ne rritje te sistemit tone mjekesor ne pergjithesi dhe atij farmaceutik ne vecanti. Lexo me shume>>

Përgatitja e profesionisteve ne fizioterapi, me njohuri e kompetenca te nevojshme fizioterapeutike profesionale teorike dhe praktike, të aftë të punojnë në sektorin e reabilitimit, ne perputhje me normat e paracaktuara nga Komuniteti Europian. Lexo me shume>>

Përgatija e infermiereve të përgjithshem si teorikisht dhe praktikisht të aftë të punojnë në të gjitha profilet e mjekësisë dhe mbi të gjitha tu shërbejnë pacientëve duke krijuar tek ata një ndjenjë respekti dhe dashurie. Lexo me shume>>

Misioni i Universitetit “Aldent” eshtë të përgatitë laborantë të lartë dentare me formim të spikatur tekniko – profesional të aftë për t’iu përgjigjur kerkesave gjithnjë ne rritje të pacientëve dhe mjekeve stomatolog.Shkolla jonë ne konsultim dhe lidhje të vazhdueshme edhe me shumë profesionistë të njohur brenda dhe jashtë vendit ka synuar qe studentëve t’iu krijoje kushtë sa me optimale Lexo me shume>>

Qëllimi i ketij programi studimi është përgatitja e një gjenerate të re teknikë laboranti mjekësor të lartë të aftë që t’ju përgjigjen nevojave të kohës.

Lexo me shume>>


Përshëndetja e Rektorit!
 

IMG_5450

                     Rektori
         Prof. Asc. Dr. Agron Meto

          Këtë Tetor Universiteti ALDENT hyn në vitin e katërmbëdhjetë të veprimtarisë së tij. Në vitin akademik 2003-2004 ALDENT filloi për herë të parë mësimin si Institucion i Arsimit të Lartë me programin e studimit Laborant Dentar. Gjatë kësaj kohë që nuk është shumë e gjatë për veprimtarinë e një universiteti ne kemi bërë ndryshime që edhe më optimisti vështirë se do ti kishte parashikuar. Nga 70 studentë në vitin e parë sot kemi rreth 1250 studentë, nga 1 program studimi sot janë 8 programe studimi në 5 degë kryesore, si FARMACI, STOMATOLOGJI, INFERMIERI, FIZIOTERAPI, LABORANT DENTAR,TEKNIK LABORATORI MJEKESOR. Në vitin e parë ishin rreth 7 të punësuar, sot ALDENT ka një staf akademik dhe adminis- trativ prej 80 vetash të brendshëm dhe rreth 40 të jashtëm. Nga 2 laboratorë që kishte në vitin 2003 sot ka 28 laboratorë funksionalë të pajisur më aparatura…  Lexo me shume 

Universiteti Aldent
 GODINA NE KASHAR

 1.   ALDENT është një Universitet i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Kjo bën të mundur që studentëve tanë t’iu kushtojmë vëmendje të posaçme dhe hapësira të mjaftueshme.  

2.    Stafi pedagogjik përbëhet nga specialistët më të mirë të fushave përkatëse, shumica të specializuar në Itali, Gjermani, SH.B.A etj. 

3.    Universiteti është shumë i pasur me laboratorë dhe ka në dispozicion gjithë mjetet përkatëse praktike e didaktike

4.    Ky Universitet ka kushte ideale mësimi e praktike. Studentët e Stomatologjisë dhe Laborant Dentar, realizojnë të gjitha llojet e punimeve si në laborator edhe në pacient.Studentët e Farmacisë, Infermierisë dhe Fizioterapisë, përveç ushtrimit në laboratorët e shkollës, kryejnë praktikë në farmacitë dhe spitalet e Tiranës. Lexo me shume

 

monastier  chieti10997338_447506458738510_911360980347000960_nfmdshdshqsutshosh

 

 

 

 

 

Portali i StudentitPortali i PedagogutOrari Mesimor

Portali i Studenteve 

 Per te pare notat, njoftimet apo komunikime te ndryshme nga Universiteti ju lutem:

E-LEARN Student

 E-Learning – Shkarkoni leksionet duke u loguar ne protalin E-Learning.

 Hyr ne E-Learn

 

 Portali i Pedagogeve

Portali per te hedhur mungesat dhe per njoftimet apo komunikime te ndryshme

E-LEARN Pedagog

 E-Learning – Ngarkonileksionet duke u loguar ne protalin E-Learning.

 Hyr ne E-Learn

 

Orari Mesimor

Orari mesimire per vitin akademik 2016-2017

Orari i Provimeve

Orari i Provimeve per vitin 2016-2017.

Hyr ne Portal