Kursi i Fotografise Dentare


Filluan regjistrimet per Kursin e Fotografise Dentare 26 MAJ 2017 ora 9.00 -15.00 Teorik dhe Praktik , ne Proces akreditimi .Na kontaktoni per interesime.