Per Aplikantet nga Trevat Shqipetare!Kandidatet per Student  qe kane perfunduar shkollen e mesme  ne trojet shqipetare, duhet te kene :

1. Diplome
2. Certifikatat (Deftese) me nota per cdo vit te shkolles se mesme.
3. Certifikaten e matures shteterore (me piket e fituara ne provimet e matures).
 
Keto dokumenta noterizohen dhe dergohen prane Ministrise se Arsimit per Njohje.
 
3. Pasi merret Njehsimi i Diplomes ne Ministrine e Arsimit ne Shqiperi paraqitesh prane Universitetit “Aldent” per te bere aplikimin dhe nese ploteson kushtet regjistrimin perfundimtar.
 
Me poshte po ju japim shembullin e dokumentave.