Pershendetje Maturante…!


Pershendetje Maturante,
Perpara se te aplikoni ne Portalin Matura Shteterore online ,kryeni pagesen e tarifes se aplikimit ne vleren 2000 leke, ne zyrat e Postes Shqiptare apo ne bankat e nivelit te dyte, nepermjet fatures se publikuar ne faqen zyrtare elektronike te AKP. Mos harroni te zgjidhni Universitetin Aldent ne preferencat tuaja.Ju urojme suksese!