Pjesmarrja e UAL ne Kongresin e I-re te FMD.


Universiteti Aldent ka qene pjese aktive e Kongresit te I-re te Fakultetit te Mjeksise Dentare, me stafin, studentet dhe specializantet.

 

 

 

 

 

 

Disa Foto nga Kongresi i I-re i Fakuletetit te Shkencave Dentare.