Regjistrimet per Vitin e Pare shkollor 2016-2017


Regjistrimet per Vitin e Pare shkollor 2016-2017
Te nderuar aplikante fitues!
Filluan rregjistrimet prane Universitetit Aldent!
Regjistrimet per Fituesit e Fazes se 2 (dyte) perfundojne ne Dt. 22 Tetor 2016.
Dokumentacioni i duhur per regjistrimin:
– Kopje e noterizuar e diplomes se shkolles se mesme se bashku me certifikaten e notave.
– Kopje e kartes se identitetit.
– 2 fotografi.

Ju mirepresim!