Stafi Akademik i Brendshëm


DREJTUESIT E UNIVERSITETIT ALDENT

Nr Emër  Mbiemër Detyra/Funksioni Grada/ Titulli
1 Agron METO Rektor Prof.Asc
2 Edlira DEDAJ Dekan i Fakultetit të Shkencave Dentare Dr
3 Agim SHEHI Dekan i Fakultetit të Shkencave Mjekësore Prof.Asc

FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE

 
DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISË  
1 Brunilda Koçi Përgjegjës Departamenti Dr  
2 Agron Meto Anëtar Prof.Asc  
3 Edlira Dedaj Anëtar Dr  
4 Nikolla Peja Anëtar Prof  
5 Engjellushe Luzi Anëtar Prof.Asc  
6 Nineta  Fino Anëtar Spa  
7 OljaTanellari Anëtar Spa  
8 Orges Simeon Anëtar Msc  
9 Adela Alushi Anëtar Msc  
DEPARTAMENTI LABORANT DENTAR  
1 Arben Ndreu Përgjegjës Departamenti Prof.Asc  
2 Zana Cikuli Anëtar Prof.Asc  
3 Nedime Ceka Anëtar Dr  
4 Ajola Nasti Anëtar Msc  
5 Alba Koshovari Anëtar Msc  
6 Arjana Çomo Anëtar Ba  
7 Stela Panteqi Anëtar Msc  
8 XhildaXhelilaj Anëtar Ba  
9 Jerina Kruja Anëtar Ba  
10 Sonila Kaja Anëtar Ba  
11 Alketa Pashaj Anëtar Ba  
12 Vilma Buzo Anëtar Ba  
QENDRA E FORMIMIT DHE SHËRBIMIT KLINIK  
1 Edlira Zere Drejtor Qendre Dr  
2 Ruzhdie  Qafmolla Anëtar Prof  
3 Diana Brovina Anëtar Prof  
4 Armand Alushi Anëtar Msc  
5 Estela Halimi Anëtar Msc  
6 Ledia Pepa Anëtar Spa  
7 Agron Alushi Anëtar Ba  
8 Dëshira Kokalari Anëtar Msc  
         
STAFI TEKNIK/ NDIHMËS  
1 Pranvera Balili Anëtar Ba
2 Ollgë Muça Anëtar Ba
3 Mavjola Xhemollari Anëtar Ba

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

 
DEPARTAMENTI I FARMACISË  
1 Rezarta Shkreli Përgjegjës Departamenti Dr
2 Klodiola Dhamo Anëtar Dr
3 Viktor Kasapi Msc
4 Ina Çani Anëtar Msc
5 Arselda Ziraj Anëtar Msc
6 Edlira Neza Anëtar Dr
7 Almir Skana Anëtar Msc
DEPARTAMENTI I INFERMIERI-FIZIOTERAPI  
1 Donika Boçari Përgjegjës Departamenti Prof.Asc
2 Agim Shehi Anëtar Prof.Asc
3 Florika Jani Anëtar Prof.Asc
4 Onelda Gjonaj Anëtar Msc
5 Fregen Dedja Anëtar Msc
6 Mirva Hoxha Anëtar Msc
7 Mirela Tushe Anëtar Msc
8 Elsid Sulaj Anëtar Msc
9 Eldores Sula Anëtar Msc
10 Andri Cabeli Anëtar Msc
QENDRA FARMAKOTERAPEUTIKE  
1 Enkelejda Goci Drejtor Qendre Dr
2 Afrim Tabaku Anëtar Prof
3 Enver Mustafaj Dr
4 Edmond Mema Anëtar Msc
5 Rihana Terziu Anëtar Msc
6 Gerta Kupi Anëtar Msc
 7  Blerina Çullaj  Anëtar  Msc