Stafi Akademik i Brendshëm


FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE
DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISË
Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
3 Brunilda Koçi Dr.Sh Pergjegjes departamenti
1 Agron Meto Prof.As Anetar
2 Edlira Dedaj Dr.Sh Anetar
4 Olja Tanellari Spa Anetar
5 Orges Simeon Msc Anetar
6 Adela Alushi Spa Anetar
7 Estela Halimi Spa Anetar
8 Xhilda Xhelilaj Ba Anetar
         
DEPARTAMENTI LABORANT DENTAR
Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Arben  Ndreu Prof.As Pergjegjes departamenti
2 Zana  Cikuli Prof.As Anetar
3 Almira Isufi Dr.Sh Anetar
4 Ajola Nasti Msc Anetar
5 Stela Panteqi Msc Anetar
6 Deshira Kokalari Msc Anetar
7 Arjana  Çomo Ba Anetar
8 Ardit  Mela Ba Anetar
         
QENDRA E FORMIMIT DHE SHËRBIMIT KLINIK
Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Edlira Zere Phd Drejtor i Qendres se Sherbimit dhe Formimit Klinik
2 Ruzhdie Qafmolla Prof Anetar
3 Diana Brovina Prof Anetar
4 Vilma Buzo Ba Anetar
5 Jerina Sheqeri  Ba Anetar
6 Agron Alushi Ba Anetar
7 Genta  Hajdari Ba Anetar
         
STAFI TEKNIK/ NDIHMËS
Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Pranvera Balili Anëtar Ba Anetar
2 Ollgë Muça Anëtar Ba Anetar
3 Mavjola Xhemollari Anëtar Ba Anetar
         
         
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE
DEPARTAMENTI I FARMACISË
Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Rezarta Shkreli Dr.Sh Pergjegjes departamenti
2 Edlira Neza Phd Anetar
3 Joana Gjipalaj Dr.Sh Anetar
4 Blerina Çullaj Msc Anetar
5 Ina Çani Msc Anetar
6 Viktor Kasapi Msc Anetar
7 Gerta Kupi Msc Anetar
DEPARTAMENTI I FORMIMIT MJEKESOR
Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Klodiola Dhamo Dr.Sh Pergjegjes departamenti
2 Lorena Memushaj Dr.Sh Anetar
3 Vjollca Dimoshi Dr.Sh Anetar
4 Nineta  Fino Spa Anetar
5 Alba Koshovari Msc Anetar
6 Ledia Pepa  Spa Anetar
7 Andri Cabeli Msc Anetar
QENDRA FARMAKOTERAPEUTIKE
Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Enkelejda Goci Dr.Sh Drejtore e Qendres Kerkimore Farmako-terapeutike
2 Afrim Tabaku Prof Anetar
3 Enver Mustafaj Dr.Sh Anetar
4 Fatiola Blaceri Msc Anetar
5 Edmond  Mema Msc Anetar
6 Arselda Ziraj Msc Anetar
7 Erta  Xhanari Msc Anetar
         
         
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE
DEPARTAMENTI I INFERMIERI-FIZIOTERAPI
Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Donika Boçari Prof.As Pergjegjes departamenti
2 Agim Shehi Prof.As Anetar
3 Florika Jani Prof.As Anetar
4 Fregen Dhamaj Msc Anetar
5 Elsid Sulaj Msc Anetar
6 Mirva Hoxha Msc Anetar
7 Mirela Tushe Msc Anetar
         
  DEPARTAMENTI LABORANT MJEKESOR DHE IMAZHERI
Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Enilda Rrapaj Dr.Sh Pergjegjes departamenti
2 Lindita  Grimci Prof.asc. Anetar
3 Nikolla Peja Prof Anetar
4 Eldores Sula Msc Anetar
5 Onelda  Gjonaj Msc Anetar
6 Almir  Skana Msc Anetar
7 Marenglen Lala Msc Anetar
         
  QENDRA PROMOVIMIT TE SHENDETIT
Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Engjellushe Luzi Prof.As Pergjegjes departamenti
2 Nedime Ceka Dr.Sh Anetar
3 Nevruz Bara Dr.Sh Anetar
4 Blerta   Brati Spa Anetar
5 Ada Myrto Spa Anetar
6 Armand Alushi Spa Anetar
7 Sonila Kaja Ba Anetar