Seminar “Autizmi flet”


Në kuadër të Ditës Botërore të Autizmit, Zyra e Këshillimit të Karrierës në bashkëpunim me Departamentin e Infermierisë dhe Fizioterapisë, do të organizojë seminarin e hapur me temë “ Autizmi flet. Ndoshta nuk flas , por kam shumë mënyra për të komunikuar”.
Seminar i cili do ti drejtohet të gjithë studentëve të universitetit Aldent dhe stafit të UAL-së.
Godina qëndrore Aldent, Rruga e Dibrës.autizmi