Monthly Archives: Korrik 2016


Pershendetje Maturante…!

Pershendetje Maturante, Perpara se te aplikoni ne Portalin Matura Shteterore online ,kryeni pagesen e tarifes se aplikimit ne vleren 2000 leke, ne zyrat e Postes Shqiptare apo ne bankat e nivelit te dyte, nepermjet fatures se publikuar ne faqen zyrtare elektronike te AKP. Mos harroni te zgjidhni Universitetin Aldent ne […]


Te dashur Maturante…!

Ju lutemi te lexoni udhezimin per procedurat e aplikimit dhe te rregjistrimit ne programet e cilkit te I te studimeve,programet e studimit me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara te ciklit te dyte me kohe te plote ne institucionet e arsimit te larte per vitin akademik 2016-2017! Suksese! […]


Menyra e Aplikimit ne UAL.

Te dashur Maturante! Sic jeni ne dijeni kete vit ka ndryshuar menyra e aplikimit per pranimet ne Universitete.Aplikimi do te behet ne fillim te gushtit ne portalin Matura Shteterore Online. Ne formularin qe ju do te plotesoni duhet te perzgjidhni deget qe preferoni dhe ne cilin Universitet deshironi te vazhdoni duke […]