Qendra e Karrieres dhe Alumni


ALMUNI
 

Funksionet e Zyrës së Këshillimit të Karrierës

 

Në Universitetin Aldent një prioritet i rëndësishëm përveç përgatitjes shkencore dhe profesionale të studentëve është edhe informimi e këshillimi i studentëve për zhvillimin e karrierës.

 

Misioni
 

 

Qëllimi
 

 

Përshkrimi i Shërbimeve të Zyrës se Këshillimit
 

 

Aktivitetet
 

 

Trajnime
 

 

Takime të Hapura
 

  

Përbërja e Zyrës së Këshillimit
 

 

Formular Kontakti