Te dashur Maturante…!


Ju lutemi te lexoni udhezimin per procedurat e aplikimit dhe te rregjistrimit ne programet e cilkit te I te studimeve,programet e studimit me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara te ciklit te dyte me kohe te plote ne institucionet e arsimit te larte per vitin akademik 2016-2017! Suksese!
http://www.arsimi.gov.al/al/arsimi/shkolla/matura-shteterore